Služby lekární

 Služba lekárne trvá :

pondelok až piatok od 15,30 hod. do 21.00 hod., sobota a nedeľa od 8.00 hod do 21.00 hod.
 
Dátum
Službukonajúca lekáreň
Adresa lekárne
Telefónne číslo
od 3.2. do 9.2.2014 Brezovec Nemocničná 2068 0043/588 59 53
od 10.2. do 12.2.2014 Dia Sládkovičova 5 043/586 65 99
od 13.2.do 16.2.2014 U Anjela S.Nováka 1764/4 043 / 586 5054
od 17.2.do 18.2.2014 Nika Radlinského 1710 0948 188 070
od 19.2. do 23.2.2014 Dia Sládkovičova 5 043/586 65 99
od 24.2. do 2.3.2014 AZITEA Odbojárov 1959/MEDICENTRUM 043/370 90 33
od 3.3. do 9.3.2014 Dr.Max Nemocničná ul. 1944 0043 / 321 44 05
od 10.3. do 16.3.2014 Mex Alej Slobody 3052/13 0948 171 721
od 17.3. do 23.3.2014 Nika Radlinského 1710 0948 188 070
od 24.3. do 30.3.2014 Alfa SNP 1203/10 043 / 588 59 53
od 31.3. do 6.4.2014 Brezovec Nemocničná 1944 043/588 48 68
od 7.4. do 13.4.2014 U Anjela S.Nováka 1764/4 043/586 50 54
od 14.4. do 17.4.2014 Dia Sládkovičova 5 043 / 586 65 99
od 18.4. do 20.4.2014 MEX Alej Slobody 3052/13 0948 171 721
od 21.4.do 27.4.2014 NIKA Radlinského 1710 0948 188 070
od 28.4. do 4.5.2014 Dr.Max Nemocničná 1944 043/321 44 05
od 5.5. do 11.5.2014 MEX

Alej Slobody 3052/13

0948 171 721
od 12.5.do 18.5..2014 AZITEA Odbojárov 1959/MEDICENTRUM 043/370 90 33
od 19.5. do 25.5.2014 Alfa SNP 1203/10 043 / 588 59 53
od 26.5. do 1.6.2014 Brezovec Nemocničná 1944 043/588 48 68