Ambulancie prvého kontaktu

Lekári prvého kontaktu

Všeobecní lekári pre dospelých:

ĎAĎOVÁ Anna, Všeobecné lek., Pracovné lekár., Nábrežie oravy 625 ,Dolný Kubín, 435808543
KRIŽANOVÁ Zuzana, Všeobecné lek., Interna, Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
PETLÁK Marián, Všeobecné lek., , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
FARKAŠOVÁ Marta, Všeobecné lek., , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
HEČKOVÁ Monika, Všeobecné lek., , M. r. štefánika 1831/46 ,Dolný Kubín, 043/5809333
MACHAJOVÁ Anna, Všeobecné lek., , ,Dolný Kubín, 043/5891543
KOBELOVÁ ALTMANOVÁ Gabriela, Všeobecné lek., , Nemocničná 1977 ,Dolný Kubín, 043/2388736
LONSKÝ Henrich, Všeobecné lek., , Snp 1200/15 ,Dolný Kubín,
KRŠÁK Igor, Všeobecné lek., , Alej slobody 1879 ,Dolný Kubín, 043/5891461
MORAVEC Ján, Všeobecné lek., , Oravský podzámok 34 ,Dolný Kubín,
ĎURMEKOVÁ Jana, Všeobecné lek., , Námestie slobody 1 ,Dolný Kubín, 043/5111230
SLAMKOVÁ Janka, Všeobecné lek., , Dlhá nad oravou 197 ,Dolný Kubín,
BUTVINOVÁ Zuzana, Všeobecné lek., Interna, Párnica 158 ,Dolný Kubín,
IVAŠKOVÁ Zuzana, Všeobecné lek., Interna, Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801268
ČAJKOVÁ Mária, Všeobecné lek., , Lucenkova 1233 ,Dolný Kubín, 043/5865476

Pediatri:

DUDÁŠIKOVÁ Beáta, Pediatria, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801526/269
GAJARSKÁ Eva, Pediatria, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
ZÁŇOVÁ Mária, Pediatria, Homeopatia, Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
ŠKERLÍKOVÁ Helena, Pediatria, , Matúškova 1631 ,Dolný Kubín, 043/5864154
KECEROVÁ Mária, Pediatria, Endokrinológia, Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
BOHUŠOVÁ Elena, Pediatria, , Dlhá nad oravou 197 ,Dolný Kubín,
ŠÁTKOVÁ Agneša, Pediatria, , Oravský podzámok 34 ,Dolný Kubín,
TURČINOVÁ Janka, Pediatria, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/589 1361
ONDREJKOVÁ Miroslava, Pediatria, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043 238 8702

Gynekológia:

HRUDA Vladimír, Gynekológia, , Námestie slobody 1 ,Dolný Kubín, 043/5111230
KAPRALČÍKOVÁ Dagmar, Gynekológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
PELACHOVÁ Eva, Gynekológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
HASPROVÁ Alfonzia, Gynekológia, , Alej slobody 1905/7 ,Dolný Kubín, 043/5864100
REGULYOVÁ Gizela, Gynekológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801401/1236
THOLT Jozef, Gynekológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
OSTRIHOŇ Miloslav, Gynekológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
ONDREJKA Juraj, Gynekológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/586 41 00

Stomatológia:

FURMAN Anatoliy, Stomatológia, , Obrancov mieru 1803 ,Dolný Kubín, 043/5521173
HUCKOVÁ Anna, Stomatológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
GAZDÍKOVÁ Daniela, Stomatológia, , M. r. štefánika 1831/46 ,Dolný Kubín, 043/5865185
KORTIŠOVÁ Eva, Stomatológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5864348
CELEC Ján, Stomatológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
ZVOLENČÁKOVÁ Mária, Stomatológia, Stomatochirurgie, Nemocničná 10 ,Dolný Kubín, 043/5864260
FRIČOVÁ Mária, Stomatológia, Detská stomat., Oravský podzámok 34 ,Dolný Kubín,
GREŠOVÁ Marta, Stomatológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5864296
STRAKA Pavol, Stomatológia, Čeľustná ortop., Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5864228
MACHAJ Peter, Stomatológia, , Matúškova 2576 ,Dolný Kubín, 043/5894952
ŤAŽANDALÁK Vendelín, Stomatológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5863211
PRÍLEPKOVÁ Ľubica, Dentálny hygien, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
KAKAČKA Ondrej, Stomatológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5864259