Odborné ambulancie

Interná a funkčná ambulancia
MIČÍK Ján, Interna, Odbojárov 1959 ,MEDICENTRUM, Dolný Kubín,430 370 90 31
Diabetológia,endokrinológia
TRUBAN Ján,  Diabetológia, Odbojárov 1959 ,MEDICENTRUM, Dolný Kubín, 043/370 95 80
ORL
KOVÁČIK František, ORL, Foniatrie, Odbojárov 1959 ,MEDICENTRUM, Dolný Kubín, 043/58 67 222
ZÁHORSKÁ Terézia, ORL, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
Hematológia
HRUDOVÁ Eva, Hematológia, Všeobecné lek., Odbojárov 1959, MEDICENTRUM , Dolný Kubín, 043/370 95 77
FEDOROVÁ Aurélia, Hematológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801560/558
KOMPANOVÁ Helena, Hematológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043 5801560/558
Pľúcna ambulancia
KODAJOVÁ Mária, Pľúcne choroby, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
Urológia
MIKITKA Alexander, Urológia, Sexuológia, Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 43/5801459
Alergológia
ORAVCOVÁ Zlatica, Alerg.lek.imun., , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
HYBEN Branislav, Alerg.lek.imun., , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
Onkológia
MAZÚROVÁ Darina, Klin. onkológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
Kardiológia
MAZÚR Juraj, Kardiológia, Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
ŠULEJ Peter, Kardiológia, Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
Neuroĺogia
BAJAČEKOVÁ Elena, Neurológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
ŠTILLOVÁ Helena, Neurológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
ŠAGÁTOVÁ Erika, Neurológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801574
NOSÁĽOVÁ Eva, Neurológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801574
ŠINGLIAROVÁ Mária, Neurológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801574
KYČINA Marián, Neurológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801574
Liečba bolesti
AHMADZADA Azim, ARO, Liečba Bolesti, Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
Gastroenterológia
DZIEWICZ Ivan, Interna, Gastroenterológ., Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
KULICH Metod, Interna, Gastroenterológ., Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801112
Oftalmológia
KULICHOVÁ Gizela, Oftalmológia, , Radlinského 47 ,Dolný Kubín, 043/5863030
UHRÍNOVÁ Irena, Oftalmológia, , Alej slobody 2672 ,Dolný Kubín, 041/5820068
SVRČKOVÁ Pavlína, Oftalmológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
Chirurgia
NEZNÁMY Ján, Chirurgia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801572/545
MARETTA Ivan, Chirurgia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043 5801572/545
BAJAČEK Jozef, Chirurgia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801572
CHRENKO Milan, Chirurgia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801572
KUBÁŠEK Andrej, Chirurgia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
Rehabilitácia
HORNÁ Anna, Rehabilitačn, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801312
Psychiatria
DEVEČKOVÁ Zuzana, Psychiatria, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
Nefrológia
BRYJOVÁ Iveta, Nefrológia, Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801242
RÁZGA Ján, Interna, Nefrológia , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801293
Reumatológia
VILČEKOVÁ Jana, Reumatológia, Nemocničná 1977 ,Dolný Kubín, 043/2388735
Kožné ambulancie
SCHUSTEROVÁ Mária, Dermatológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
MALOVÁ Ľudmila, Dermatológia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801111
Epidemiológia
RANOSTAJOVÁ Katarína, Epidemiologie, , Nemocničná 12 ,Dolný Kubín, 043/5864806
Interné oddelenie NsP.
PISKOR Michal, Interna, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801293
Doliečovacie oddelenie NsP.
NINIS Ladislav, Interna, Geriatria, Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801140
Rádiodiagnostické oddelenie- Rentgen
SEDLIAKOVÁ Martina, Rádiodiagnost., , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801285
Mikrobiológia
AHMADZADOVÁ Adriana, Mikrobiologia, , Nemocničná 1944/10 ,Dolný Kubín, 043/5801192